Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy jest nowoczesną usługą pozwalającą korzystającym z niej przedsiębiorstwom na znaczne obniżenie kosztów pracy. Stanowi również skuteczne rozwiązanie kłopotów z pozyskaniem odpowiedniej ilości pracowników - problemu, z którym boryka się obecnie coraz więcej polskich przedsiębiorstw.

Usługa Leasing polega na przejęciu przez naszą firmę problemu rekrutacji i zatrudniania pracowników fizycznych i pomocniczych, kelnerów, hostess, kucharzy i wielu innych.

W ramach usługi Klient przerzuca na firmę VIP Service odpowiedzialność za wykonanie określonego zlecenia, do realizacji którego kierowany jest personel zewnętrzny.

Leasing pracowniczy stanowi optymalne rozwiązanie m.in. dla firm planujących realizację doraźnych przedsięwzięć wymagających dużego nakładu pracy przez krótki okres czasu. VIP Service dostarczy wyszkolonych pracowników, którzy po prostu wykonają to, co powinno być zrobione -bez zbędnych formalności czy dodatkowych kosztów związanych z rozliczaniem wynagrodzeń, doborem odpowiedniej kadry czy rekrutacją.

Korzyści

Nasi obecni Klienci wskazują na wiele wymiernych korzyści płynących z usługi Leasingu Pracowniczego. Wśród nich najczęściej wymieniane są:

 • szybki czas realizacji zamówień - przy stałej współpracy VIP service w ciągu 24 godzin realizuje zamówienia nawet do kilkunastu osób,
 • prosta kalkulacja kosztów pracy na podstawie iloczynu stawki godzinowej,
 • obniżenie kosztów pracy,
 • możliwość sezonowego lub doraźnego uzupełniania personelu bez konieczności wiązania się umowami o pracę,
 • możliwość zamówienia pracownika nawet na kilka godzin,
 • podniesienie wydajności własnego zespołu pracowniczego - czasochłonne prace niewymagające kwalifikacji wykonywane są przez personel zewnętrzny,
 • inne oszczędności wynikające z eliminacji kosztów i czasu potrzebnego na rekrutację, rozliczania wynagrodzeń itp.

Schemat współpracy

Nasze rozwiązania są zawsze indywidualnie dopasowywane do potrzeb i oczekiwań konkretnego Klienta. Wszelkie działania podejmowane są w oparciu o analizę specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa.

Wysoką jakość usług utrzymujemy trzymając się określonych procedur, których kolejne etapy po krótce przedstawiamy poniżej:

 • Spotkanie z Klientem w celu zapoznania się z jego potrzebami i zaprezentowania korzyści płynących z wyboru konkretnych rozwiązań.
 • Podpisanie ramowej umowy o współpracy w zakresie korzystania z personelu zewnętrznego.
 • Złożenie przez Klienta zamówienia na personel drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście. Na tym etapie Klient decyduje ilu pracowników, na kiedy oraz na jak długo potrzebuje.
 • Potwierdzenie prawidłowej realizacji zlecenia przez konsultanta VIP Service.( w ramach usługi istnieje możliwość oddelegowania koordynatora, który w imieniu agencji będzie osobiście nadzorował pracę skierowanego do Klienta personelu)
 • Wystawienie faktury VAT za wykonaną usługę. (w ramach stałej współpracy istnieje możliwość wystawiania zbiorczych faktur na koniec każdego miesiąca)

Koszt

Koszt usługi wyliczany jest na podstawie iloczynu stawki godzinowej (uzgodnionej z Klientem przy podpisaniu umowy) i ilości roboczogodzin, przepracowanych przez personel VIP Service.

Stawka godzinowa ustalana jest przy każdym zleceniu indywidualnie i zależy od wielu czynników, w tym:

 • kwalifikacji personelu,
 • rodzaju pracy,
 • wielkości zlecenia,
 • miejsca, w którym będzie wykonywane.

Spółka jawna - Jelenia Góra

Firma   /   Oferta   /   Współpraca   /   Galeria   /   Kontakt
Wykonanie: Lakre.pl