Praca czasowa

Praca Czasowa to doskonałe rozwiązanie wspomagające zarządzanie kadrami nowoczesnego przedsiębiorstwa. Ideą pracy czasowej jest wsparcie klienta pracownikami zewnętrznymi w przypadkach sezonowych wzrostów produkcji, wzrostu sprzedaży, przestojów urlopowych, czy dużej rotacji personelu.

W ramach usługi Praca Czasowa VIP Service rekrutuje i zatrudnia pracowników 

w oparciu o umowy o pracę tymczasową oraz kieruje ich do pracy w zakładzie pracy Klienta.

Przejmujemy całość procedur związanych z rekrutacją, biorąc na siebie odpowiedzialność za zapewnienie stałej obsady obsługiwanych stanowisk oraz prowadzenia całej obsługi kadrowo-płacowej, w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania i wypłat wynagrodzeń oraz prowadzenia wstępnych badań lekarskich i szkoleń BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.

Umowa o pracę tymczasową, a standardowa umowa o pracę

Możliwość zatrudniania pracowników w oparciu o umowy o pracę tymczasową pojawiła się po wejściu w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa ta zdefiniowała pojęcie Pracy Tymczasowej, Pracodawcy Użytkownika czy Pracownika Tymczasowego. Umożliwiła również przedsiębiorstwom korzystającym z pracy tymczasowej czerpanie wymiernych korzyści ze stosowania tego rozwiązania.

Umowa o pracę tymczasową ma podobny charakter do "standardowej" umowy o pracę. Obie podlegają tym samym przepisom Kodeksu Pracy i innym aktom prawnym regulującym stosunek pracy. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych daje jednak pracodawcom korzystającym z usług 

pracy tymczasowej kilka wymiernych korzyści, niedostępnych w ramach "standardowego" stosunku pracy. Są to m.in.: 

 • możliwość podpisania dowolnej ilości umów na czas określony, 
 • krótszy czas wypowiedzenia - w przypadku umów zawieranych na okres do 2 tygodni obowiązuje 3 dniowy okres wypowiedzenia, w przypadku umów 1 miesięcznych jest to okres tygodnia, 
 • wymiar urlopu pracowników tymczasowych to 24 dni w roku, 
 • przez 6 pierwszych miesięcy trwania umowy pracodawca użytkownik ma prawo odmówić pracownikowi tymczasowemu udzielenia urlopu, 
 • w przypadku zwolnień części personelu pracodawca użytkownik nie ma obowiązku wypłaty odpraw.

Co zapewniamy?

Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe rozwiązania obejmującym swym zakresem ogół działań związanych z pozyskaniem poszukiwanego pracownika. VIP Service w oparciu o doświadczenie, zapewni wykwalifikowany personel oraz przejmuje odpowiedzialność za całość prac związanych z procesem rekrutacji i administracji kadrowo-płacowej.

Standardy współpracy

Wszystkie nasze rozwiązania dopasowywane są indywidualnie do potrzeb danego Klienta, a konkretne działania podejmowane są w oparciu o analizę konkretnego obiektu. Każdy projekt realizowany jest zgodnie z wypracowanymi przez VIP Service standardami, dzięki którym naszym Klientom możemy zagwarantować najwyższą jakość usług.

Nasze rozwiązania stanowią kompleksowe ujęcie problemów organizacji w zarządzaniu kadrami. Działania naszej firmy skupiają się na:

 • nawiązanie kontaktu, prezentacja firmy,
 • analiza potrzeb personalnych oraz przygotowanie profilu stanowiska,
 • podpisanie umowy o korzystaniu z pracowników tymczasowych,
 • rekrutacja i selekcja najlepszych kandydatów (wywiady, rozmowy kwalifikacyjne, itp.),
 • prezentacja wybranych kandydatów.

Korzyści dla klienta

Nasi obecni Klienci wskazują na wiele wymiernych korzyści płynących z usługi Praca Czasowa. Wśród nich najczęściej wymieniane są:

 • ilość pracowników zawsze dostosowana do aktualnego zapotrzebowania,
 • odciążenie od zadań płacowo-kadrowych umożliwia koncentrację na strategicznych celach obiektu,
 • możliwość szybkiego zastąpienia pracowników nie spełniających oczekiwań,
 • możliwość sprawdzenia kompetencji pracownika przed zatrudnieniem go na etat,
 • korzystniejsze, niż w przypadku standardowych umów o pracę, przepisy regulujące rozliczanie urlopów oraz terminy wypowiadania i przedłużania umów,
 • stan zatrudnienia obejmuje tylko kluczowych pracowników, pozostałych zapewnia wyspecjalizowana zewnętrzna firma,
 • lepsza kontrola kosztów pracowniczych - rozliczenie z agencją następuje na podstawie jednej zbiorczej faktury wystawianej na koniec każdego miesiąca,
 • zmniejszenie ilości etatów w przedsiębiorstwie.

Spółka jawna - Jelenia Góra

Firma   /   Oferta   /   Współpraca   /   Galeria   /   Kontakt
Wykonanie: Lakre.pl